Om anorexia nervosa

Anorexia nervosa  är en allvarlig psykisk sjukdom som kännetecknas av låg kroppsvikt, rädsla för viktökning och en uppenbar likgiltighet för hur allvarlig sjukdomen är. Anorexia nervosa förekommer hos ungefär 1 % av befolkningen och drabbar kvinnor och män i alla åldrar.

 

Anorexia nervosa – fakta och siffror

 

 • Anorexia nervosa är inte ett val. Anorexia nervosa handlar inte enbart om fysiskt utseende och att vilja uppnå ett samhällsideal av att vara smal.
 • Anorexia nervosa är en allvarlig, biologiskt grundad psykisk sjukdom som tar livet av många kvinnor och män varje år.
 • Anorexi drabbar ca 1 % av befolkningen.
  Kvinnor löper mellan fem till nio gånger större risk att utveckla anorexia nervosa än vad män gör.
 • Även om ungdomar och unga vuxna kvinnor är de som oftast drabbas, kan sjukdomen slå till när som helst. Anorexi diskriminerar inte på grunder av ålder, kön, ras, etnicitet eller socioekonomisk status.
 • Anorexi har den högsta dödligheten av all psykisk sjukdom – cirka 5 procent per årtionde.
 • Personer med anorexia nervosa löper 18 gånger större risk att begå självmord än sina jämnåriga.
 • Anorexia nervosa är ärftligt; generna spelar en roll.
 • Vi har ännu inte identifierat några mediciner som är effektiva vid behandling av anorexia nervosa.
 • Familjebaserad behandling förstahandsvalet för ungdomar med anorexia nervosa.
 • Vi vet mindre om vilken som är den bästa behandlingsformen för anorexia nervosa hos vuxna.
 • Av de som överlever återhämtar sig ca 25 % fullständigt, ca 50 % upplever återfall med vissa kvardröjande symtom, och 25 % utvecklar en kronisk oupphörlig sjukdomskurs.
 • Ätstörningar påverkar nästan 4 gånger så många barn och ungdomar som diabetes gör, och 11 gånger så många barn som cancer gör.