Nyheter

Personliga reflektioner och vad ANGI-resultaten betyder för patienter, familjer och kliniker idag

av Cynthia M. Bulik PhD Nyligen frågade Dr. June Alexander mig i en intervju hur jag kände när vi startade ANGI och hur jag känner för resultaten idag. Jag svarade att för sex år sedan, när vi startade ANGI, var jag både överväldigad och beslutsam. Vissa personer tvivlade på att vi kunde få blodprover från … Fortsätt läsa Personliga reflektioner och vad ANGI-resultaten betyder för patienter, familjer och kliniker idag


Till er som deltog i ANGI-studien

Jag vill rikta ett stort tack till er som osjälviskt ställde upp och deltog i ANGI-studien. I behandlingsstudier finns möjligheten att man får tillgång till en behandling som man kan må bättre av. Men i studier där man utforskar orsaker till sjukdomar har studiedeltagarna oftast ingen omedelbar egen nytta av att vara med. Istället är … Fortsätt läsa Till er som deltog i ANGI-studien


Resultaten från ANGI studien

av Cynthia M. Bulik, PhD Det känns fantastiskt att rapportera om att arbetet i Anorexia Nervosa Genetics Initiative har gett resultat! Vår artikel med titeln ”Genome-wide Association Study Identifies Eight Risk Loci and Implicates Metabo-Psychiatric Origins for Anorexia Nervosa” publicerades i tidskriften Nature Genetics den 15 juli 2019. Såvitt vi vet så är det första … Fortsätt läsa Resultaten från ANGI studien


Om ätstörningar – ny kunskap och ökad medvetenhet

    Karolinska Institutet och Stockholms centrum för ätstörningar bjuder in till en eftermiddag om ätstörningar. Vi välkomnar allmänheten, studenter, personal inom vård och skola, forskare, föreningar, drabbade och närstående  – för att skapa en dialog och ett kunskapsutbyte kring ätstörningar. läs mer på: http://ki.se/forskning/kalender/om-atstorningar-ny-kunskap-och-okad-medvetenhet


Avslutningsmöte för ANGI

Den 13 oktober samlades många av oss som jobbat med den svenska delen av ANGI-studien för att fira att målet att samla in 4000 blodprover i Sverige från personer med ätstörningar nu var uppnått. Erfarenheter från data- och provinsamlingen diskuterades och analyser planerades. Nu närmast kommer DNA från blodproverna renas fram och skickas för analys … Fortsätt läsa Avslutningsmöte för ANGI