TILLBAKA TILL NYHETSÖVERSIKT

Till er som deltog i ANGI-studien

Jag vill rikta ett stort tack till er som osjälviskt ställde upp och deltog i ANGI-studien. I behandlingsstudier finns möjligheten att man får tillgång till en behandling som man kan må bättre av. Men i studier där man utforskar orsaker till sjukdomar har studiedeltagarna oftast ingen omedelbar egen nytta av att vara med. Istället är det insikten att forskning ger ny kunskap som får människor att deltaga. Förhoppningen är att den nya kunskapen snabbt skall leda till nya behandlingar. Men vi vet också att det ibland dröjer många år innan forskningen leder till praktiskt nytta och det kan i själva verket vara nya generationer som drar störst nytta av vår generations osjälviska deltagande i studier. Men vår egen generation drar förstås nytta av att personer före oss har deltagit i studier. Att deltaga i studier är därför att värna om kommande generationer. 

Alla medicinska metoder som vi idag tar för givna kommer från forskning. Utan forskning stannar utvecklingen av och vården kommer inte ha något bättre att erbjuda än vad som finns idag. Forskning kan också slå hål på myter och rent felaktiga föreställningar som i värsta fall kan förvärra lidande. Jag fick många e-brev med fråga om hur man kunde deltaga i ANGI-studien. Denna entusiasm för att deltaga i forskning är fantastisk och övertygar mig om att längtan efter sann kunskap inte är så omodernt som det ibland verkar i dagens samhällsdiskussion. 

Jag vill också rikta ett tack till de personer som arbetat med kvalitetsregister i Sverige. Det var genom kvalitetsregistret för ätstörningar – Riksät – som det stora svenska bidraget till ANGI-studien var möjligt. I svenska kvalitetssregister arbetar personer som har en stark önskan att förbättra vården och använda den kunskap som finns på bästa sätt. Genom att följa exempel från de vårdgivare som fungerar bäst kan alla bli bättre. Vi skall inte acceptera dålig eller ojämlik vård. Kvalitetsregister är en oglamorös verksamhet som inte sällan bemöts med ointresse eller rent av misstänksamhet. Men att följa upp vårdens insatser och resultat är centralt för att vården skall förbättras. De insiktsfulla politiker som förstått detta och stöttat kvalitetsregister i Sverige förtjänar också ett stort tack.

Så ett stort tack till er som gjorde ANGI-studien möjlig i Sverige.

Mikael Landén
Ansvarig prövare för den svenska delen av ANGI-studien