TILLBAKA TILL NYHETSÖVERSIKT

Över 4 000 insamlade – analysen kan påbörjas!

broad-skyllt

Nu har vi i ANGI  samlat in blodprover från 4187 fall och 4036 kontrollpersoner i ANGI-studien, och har därmed uppnått vårt mål med att samla in blodprov från 4 000 fall och kontroller I Sverige.

På Karolinska Institutets biobank har man renat fram DNA från samtliga medverkande och nästa steg blir leta efter skillnader i DNA mellan fall och kontroller. Denna så kallade genotypning sker på Broadinstitutet i Boston, (https://www.broadinstitute.org/). De anonymiserade DNA-proverna kommer att skickas frysta och planen är att ha allt på plats i Boston i oktober. På Broadinstitutet kommer proverna att analyseras tillsammans med de prover som samlats in i Australien, Danmark, Nya Zeeland och USA.

Totalt har över 13 000 fall samlats in i ANGI-studien, vilket gör den till den överlägset största genetiska studien av ätstörningar som har gjorts.

Man kan fortfarande gå in och göra enkäten på hemsidan, men för tillfället samlar vi inte in fler blodprov.

Av: Anders Juréus