TILLBAKA TILL NYHETSÖVERSIKT

Avslutningsmöte för ANGI

angi-gruppbild-nr-3

Den 13 oktober samlades många av oss som jobbat med den svenska delen av ANGI-studien för att fira att målet att samla in 4000 blodprover i Sverige från personer med ätstörningar nu var uppnått.

Erfarenheter från data- och provinsamlingen diskuterades och analyser planerades. Nu närmast kommer DNA från blodproverna renas fram och skickas för analys på Broadinstitutet i Boston. Även cirkulerande ämnen i blodet såsom proteiner och metaboliter kommer att studeras, och detta kommer främst ske i laboratorier i Sverige.

Forskningsledarna; från vänster Paul Lichtenstein, Claes Norring, Laura Thornton, Anders Juréus, Cynthia Bulik, Andreas Birgegård och Mikael Landén.
Från vänster; Paul Lichtenstein, Claes Norring, Laura Thornton, Anders Juréus, Cynthia Bulik, Andreas Birgegård och Mikael Landén

Den biologiska datan kommer sedan analyseras tillsammans med information om olika miljöfaktorer som vi vet spelar stor roll för varför man drabbas av ätstörningar. Information om miljön fås från frågeformuläret som finns på denna hemsida samt från olika typer av nationella register.

Ställföreträdande direktör i ANGI, Dr. Laura Thornton, skär i fest-tårtan.

Det planeras även en fortsättning på ANGI som främst riktar sig till personer med andra ätstörningar än anorexia nervosa,

Denna studie kommer att kallas BEGIN. Mer information om detta kommer under våren.

Av: Anders Juréus
Foto: Karolinska Institutet