TILLBAKA TILL NYHETSÖVERSIKT

Lansering av ANGI.se

ANGI DNA ImageChirality

Webbsidan ANGI.se lanseras för att möjliggöra för alla att medverka i ANGI. Det finns ett stort antal personer i samhället som har eller har haft någon form av ätstörning, men som aldrig har varit i kontakt med vården. För att möjligöra även för dessa att medverka i och bidra till forskningen för att utreda de bakomliggande orsakerna till ätstörningar, så lanseras nu ANGI.se.

På ANGI.se kan man läsa om studien och även medverka med information genom att göra en webbenkät.

Av: Anders Juréus