TILLBAKA TILL NYHETSÖVERSIKT

Forskarmöte på Stockholms Centrum för Ätstörningar

Bild AN biologiska mekanismer

I slutet av september 2015 träffade forskare från ANGI-studien andra forskningsgrupper som är kopplade till Karolinska Institutet på SCÄ  FoU (Stockholms Centrum för Ätstörningar) för att diskutera biologiska mekanismer kring tillfrisknandet i anorexia nervosa.

Vi vet idag väldigt lite om vad som händer i kroppen när en patient insjuknar och tillfrisknar i anorexia nervosa. Kunskapen om biologiska faktorer som kan predicera behandlingsutfall är också mycket ofullständig. Förstålse av biologin bakom ätstörningar är en av nyckelfaktorerna bakom förbättrade behandlingar.

På bilden ses forskarna Ulf Andersson, Anders Juréus, Mikael Landén, Karolin Lindberg, Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Per Roos, Cindy Bulik och Martin Schalling.

Av: Ann-Sofie Lundin