TILLBAKA TILL NYHETSÖVERSIKT

Om ätstörningar – ny kunskap och ökad medvetenhet

 

 

Karolinska Institutet och Stockholms centrum för ätstörningar bjuder in till en eftermiddag om ätstörningar. Vi välkomnar allmänheten, studenter, personal inom vård och skola, forskare, föreningar, drabbade och närstående  – för att skapa en dialog och ett kunskapsutbyte kring ätstörningar. läs mer på:

http://ki.se/forskning/kalender/om-atstorningar-ny-kunskap-och-okad-medvetenhet