TILLBAKA TILL NYHETSÖVERSIKT

ANGI rekryterar studiepersoner på Stockholms Centrum för Ätstörningar

Huset SCÄ

Under hösten 2015 kommer ANGI att aktivt börja rekrytera studiepersoner på Stockholms Centrum för Ätstörningar – SCÄ.

Tanken är att patienter som besöker kliniken kommer att tillfrågas om att medverka på plats eller kommer att kontaktas av personal på SCÄ. SCÄ ligger på Wolmar Yxkullsgatan på Södermalm i Stockholm.

Av: Anders Juréus