TILLBAKA TILL NYHETSÖVERSIKT

Milstolpe i ANGI-insamlingen

IMG_1645

Över 2 500 personer från kvalitetregistret Riksät har lämnat blod i ANGI.

I augusti 2015 passerades en milstolpe i ANGI-insamlingen, då 2 500 individer fullföljt studien. Dessa 2 500 personer har rekryterats via det nationella kvalitetsregistret för ätstörningar, Riksät. De 2 500 personerna har, efter att ha gjort en uppföljning i form av en webenkät, tillfrågats om de vill medverka i ANGI genom att lämna ett blodprov.

Om den tillfrågade har tackat ja så har ett provtagningskit skickats hem till denne, som sedan har tagit det med sig och gått till närmaste sjukhus/vårdcentral för att lämna blodprovet. Total har ca 3 700 personer tillfrågats och 2 500 av dessa har alltså fullföljt. Deras blodprover finns idag på Karolinska Institutets Biobank.

Av: Anders Juréus
Foto: Karolinska Institutet