TILLBAKA TILL NYHETSÖVERSIKT

ANGI påbörjar nytt samarbete med Lifegene

 

 

Logga lifegene

 

ANGI har startat ett samarbete med LifeGene för utbyte av bilogiska och miljömässiga data för att försöka förstå varför vissa personer får en ätstörning.

Life Gene är ett projekt som syftar till att ge kunskap om hur våra gener, vår omgivning och vårt sätt att leva påverkar vår hälsa. LifeGene koordineras precis som ANGI från Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik (MEB) på Karolinska Institutet.

Av: Anders Juréus