TILLBAKA TILL NYHETSÖVERSIKT

Nytt samarbete mellan Ipsos och Karolinska Institutet

 

KI skylt

Karolinska Institutet har sedan 2013 genomfört en studie om anorexia nervosa. Studien är ett samarbete mellan svenska och utländska universitet och koordineras av Karolinska Institutet på Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. Ipsos kommer att bistå undersökningen med rekrytering och intervju av en 1 000 personer stor referensgrupp.

ANGI är en förkortning som står för Anorexia Nervosa Genetic Initiative och är ett internationellt samarbete med forskare från USA, Australien, Danmark och Sverige. ANGI-projektet finansieras av en stiftelse som heter Klarman Family Foundation och är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. Studien koordineras av Karolinska Institutet och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Ipsos kommer att, för studiens räkning, rekrytera och intervjua en 1000 personer stor referensgrupp. Samma referensgrupp lämnar även ett blodprov. Som en del i studien kommer även kompletterande uppgifter att samlas in om individerna i referensgruppen från nationella register som t.ex. Patientregistret, Medicinska födelseregistret, Folkbokföringen, Utbildningsregistret, Värnpliktsregistret, Läkemedelsregistret samt register med förstagradssläktingar. Registerdatan behövs för att få en så fullständig bild som möjligt över faktorer, utöver de biologiska, som kan påverka varför personer utvecklar anorexia nervosa. Det är de sammantagna uppgifterna från dessa nationella register, kvalitetsregistren RIKSÄT och Stepwise samt blodprovet som sen ligger till grund för analysen och förhoppningsvis svaret på frågan om vilka faktorer som ligger bakom sjukdomen anorexia nervosa.

För mer info:
www.ki.se/ANGI eller kontakta Ipsos projektledare Hasse Tjernberg på hasse.tjernberg@ipsos.com

Foto: Amina Manzoor, Karolinska Institutet